Czysty bruk - MEEX AG ®

Przejdź do treści
CZYSTY BRUK to preparat głęboko penetrujący. Skutecznie usuwa wykwity  wapienne, zabrudzenia z zapraw murarskich i inne zanieczyszczenia  powierzchniowe. Działa szybko i skutecznie, uwydatnia strukturę  powierzchni. Zalecany do czyszczenia powierzchni przed impregnacją lub  malowaniem.
Zastosowanie
do czyszczenia kostki brukowej, betonu i płyt chodnikowych.


Sposób użycia
Preparat nakładać za pomocą pędzla lub szczotki. Odczekać 15-20 min. i  spłukać wodą. Przy silnych zabrudzeniach zabieg należy powtórzyć. Przed  zastosowaniem zaleca się wykonać próby działania środka na niewielkiej  powierzchni.
Preparatu nie wolno łączyć z innymi.
Trwałość
24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-30 °C, w  suchym i wentylowanym pomieszczeniu, z materiałami tej samej klasy.  Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed  mrozem. Nie przechowywać z kwasami i metalami.
Opakowanie
CZYSTY BRUK pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9szt.), kanistry 5l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
CZYSTY BRUK jest substancją żrącą, niepalną. Niebezpiecznie reaguje z  pierwiastkami metalicznymi, reduktorami i substancjami organicznymi.  Przy pracach należy nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie  rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Dane techniczne
stan skupienia: ciecz
barwa: bezbarwna o slomkowej
gęstość: 1,1 g/cm³ w 20ºC
pH: ok. 1
Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku  samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych  zastosowań.
Czyści ruk i wydobywa kolor
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści