Dendrodex - MEEX AG ®

Przejdź do treści
OGNIOCHRONNY IMPREGNAT DO DREWNA .
DENDRODEX  ® to nowoczesny, skoncentrowany impregnat chroniący drewno  i materiały drewnopochodne przed działaniem ognia. Nie wpływa na  wytrzymałość drewna oraz nie powoduje korozji stali. Zaimpregnowane  drewno barwi na oliwkowozielony (efekt kolorystyczny wynika z procesów  chemicznych). Produkowany również z barwnikami : zieleń i brąz.
Zastosowanie
- do zabezpieczania więźby dachowej i odeskowania dachów
- do zabezpieczania drewnianych elementów


Sposób użycia
Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być oczyszczone i suche.  Impregnować metodą kąpieli przez okres co najmniej 4 godzin. Możliwa  jest impregnacja powierzchniowa, jednak warunkiem właściwego  zastosowania jest zapewnienie wchłonięcia roztworu w ilości 350-390g/m²,  dzięki czemu zaimpregnowany materiał staje się niezapalny.
Trwałość
24 miesięcy od od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-30 °C, w  suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem  promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.
Opakowania
DENDRODEX  ® pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9szt), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
DENDRODEX jest substancją drażniącą. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.
Dane techniczne
Stan skupienia: ciecz
Barwa: granatowa
Gęstość: 1,1 g/cm³ w 20°C
Ph: 13-14 (koncentrat)
Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku  samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych  zastosowań.
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści