Dobet - MEEX AG ®

Przejdź do treści
DOBET®   skutecznie podnosi  wytrzymałość betonu zmniejszając ilość wody zarobowej. Polepsza wygląd  zewnętrzny powierzchni, ułatwia układanie betonu i wyjmowanie elementu z  formy. Lekko opóźnia czas wiązania – do 45 minut, co ułatwia pompowanie  betonu.
Zastosowanie
- do betonu towarowego
- do betonu wibrowanego o podwyższonych parametrach fizyczno-chemicznych
- do betonu mrozoodpornego i mało nasiąkliwego


Sposób użycia
DOBET®   należy dodawać do wody zarobowej w ilości 0,3 – 0,5 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 0,5%
Przykład: na 100 kg cementu do wody  zarobowej dodajemy od 0,3 do 0,5 litra preparatu. – na 50 kg cementu do  wody zarobowej dodajemy od 0,15 do 0,25 litra preparatu. – na 25 kg  cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,08 do 0,13 litra preparatu.
Trwałość
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w  temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.  Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed  mrozem.
Opakowania
DOBET pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
DOBET®   jest substancją ekologicznie  czystą , nie toksyczną, nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne  zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.
Dane techniczne
Stan skupienia: ciecz
Barwa: brunatna
Gęstość: 1,08-1,2 g/cm³ w 20°C
Ph: 5,5 – 7,5
Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 2/2010
Podane informacje dotyczą badań  laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku  przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem  domieszki.
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści