F-3S - MEEX AG ®

Przejdź do treści
Domieszka przeznaczona do wykonywania mieszanek betonowych o skróconym czasie wiązania.
Zastosowanie
- do produkcji elementów betonowych w celu ich szybszego rozformowania
- umożliwia prowadzenie prac betoniarskich i murarskich w obniżonych temperaturach otoczenia do -10°C
- podczas betonowania elementów konstrukcyjnych.
F-3S wyraźnie przyspiesza początek i koniec wiązania betonu,  zmniejsza ilość wody zarobowej powyżej 10%. Podnosi początkową  wytrzymałość betonu nie obniżając wytrzymałości końcowej. Umożliwia  przyspieszenie większości prac betoniarskich, ułatwiając układanie  betonu i wyjmowanie elementów z form. Nie napowietrza.


Sposób użycia
F-3S dodajemy do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszanki  betonowej w ilości od 1% do 2% w stosunku do użytego cementu. Maksymalne  dozowanie 2%.
Przykład: – na 100 kg cementu dodajemy od 1 do 2 litrów preparatu. – na  50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,50 do 1 litra preparatu. –  na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,25 do 0,50 litra  preparatu.
Trwałość
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w  suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem  promieni słonecznych. Chronić przed mrozem. Nie przechowywać razem z  materiałami palnymi i utleniaczami.
Opakowania
F-3S pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa  pracy. Przy prawidłowym użytkowaniu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia  człowieka i dla środowiska.
Dane techniczne
Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: bez zapachu
Gęstość: 1,4 g/cm³ w 20°C
Ph: 5,5 – 7,5
Temp. krzepnięcia: -10°C
Zawartość chlorków: 1,5 %
Zawartość alkaliów: 0,06 %
Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 4/2010
Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie  zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób  technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści