Fibar - MEEX AG ®

Przejdź do treści
FIBAR MEEX-AG GRANIT PO CZYSZCZENIU
FIBAR® to płynny środek, na bazie kwasów przeznaczony do czyszczenia  zabrudzeń ze wszystkich utwardzonych powierzchni betonowych, ścian,  szkła, dachówek i elementów stalowych. Szybko i skutecznie usuwa  zanieczyszczenia, uwydatniając strukturę powierzchni. Zalecany do  czyszczenia powierzchni przed impregnacją lub malowaniem.
Do powierzchni pionowych zalecamy FIBAR-żel.


Zastosowanie
- do usuwania wykwitów wapiennych z powierzchni betonowych
- do usuwania resztek zaprawy, betonu i nalotów cementowych
- do usuwania pozostałości betonowych z form plastikowych i betoniarek
- do czyszczenia powierzchni przed renowacją i impregnacją
Sposób użycia
Preparat nakładać za pomocą pędzla, szczotki lub natryskowo.Odczekać  15-20 min. i spłukać wodą. Działanie środka rozpoczyna się natychmiast  po zetknięciu się z czyszczoną powierzchnią. Przy silnych zabrudzeniach  zabieg należy powtórzyć. Przed zastosowaniem zaleca się wykonać próby  działania środka na niewielkiej powierzchni.
Preparatu nie wolno łączyć z innymi.
Wydajność z litra 5-8m², w zależności od sposobu nanoszenia.
Trwałość
24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-30 °C, w  suchym i wentylowanym pomieszczeniu, z materiałami tej samej klasy.  Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych. Chronić przed  mrozem. Nie przechowywać z kwasami i metalami.
Opakowanie
FIBAR pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9szt.), kanistry 5l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
FIBAR jest substancją żrącą, niepalną. Niebezpiecznie reaguje z  pierwiastkami metalicznymi, reduktorami i substancjami organicznymi.  Przy pracach należy nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie  rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Dane techniczne
Stan skupienia: ciecz
barwa: bezbarwna o słomkowej
gęstość: 1,1 g/cm³ w 20ºC
pH: ok. 1
Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku  samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych  zastosowań.
Zmywacz nalotów budowlanych
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści