Flux-1 - MEEX AG ®

Przejdź do treści
FLUX-1® to nowoczesny, w pełni ekologiczny plastyfikator, używany do  poprawy parametrów świeżej mieszanki oraz dojrzałego betonu.
FLUX-1® powoduje znaczny wzrost wytrzymałości betonu na zginanie i  ściskanie o co najmniej 30% w stosunku do betonu kontrolnego. Można  bezpiecznie stosować do żelbetonu gdyż nie powoduje korozji stali.  Zewnętrzna powierzchnia betonu cechuje się dobrym wyglądem, bez porów i  przebarwień.
Stosowanie plastyfikatora zwiększa odporność betonu na działanie czynników atmosferycznych.
Zastosowanie
- do produkcji półciekłych betonów towarowych na węzłach  betoniarskich jak i do półsuchych mieszanek przy produkcji  drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych.
- do wykonywania wylewek podłogowych – doskonały pod ogrzewanie podłogowe.

KUP TERAZ

Sposób użycia
FLUX-1® należy dodawać do wody zarobowej w ilości 0,3 – 0,6 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 0,6%
Przykład:  - na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,3 do  0,6 litra preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od  0,15 do 0,30 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej  dodajemy od 0,08 do 0,15 litra preparatu.
Trwałość
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w  suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem  promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.
Opakowania
FLUX-1® pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
Flux-1® jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie  palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i  bezpieczeństwa pracy.
Dane techniczne
Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: bez zapachu
Gęstość: 1,03 g/cm³ w 20°C
Ph: 5,5 – 7,5
Zawartość chlorków: 0,01 %
Zawartość alkaliów: 0,5 %
Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 5/2010
Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie  zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób  technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.
Domiedzka pod ogrzewanie podłogowe
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści