Flux-2 - MEEX AG ®

Przejdź do treści
F-2 Plastyfikator silnie uplastycznia i poprawia urabialność betonu,  zmniejszając przy tym ilość wody zarobowej powyżej 18%. Zwiększa  wytrzymałość betonów i zapraw cementowych na zginanie i ściskanie o co  najmniej 30% w porównaniu z betonem kontrolnym. Stosowanie  plastyfikatora zwiększa odporność betonu na działanie czynników  atmosferycznych.
Doskonale utrwala barwę mieszanki betonowej.
Zastosowanie
- do wytwarzania barwionych betonów towarowych wszystkich klas
- do wytwarzania kolorowej galanterii betonowej takiej jak : kostka  brukowa , płyty kanałowe , chodnikowe , ściany oporowe, dochówki  cementowe , beton matrycowany.
- do wykonywania wylewek ułatwiając ich poziomowanie, w tym do wylewek przy ogrzewaniu podłogowym


Sposób użycia
F-2 Plastyfikator dodajemy bezpośrednio do wody zarobowej w ilości od  0,3% do 0,6% w stosunku do użytego cementu. Maksymalne dozowanie 0,6%.
Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,3 do 0,6  litra preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,15  do 0,30 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy  od 0,08 do 0,15 litra preparatu.
Trwałość
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w  suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem  promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.
Opakowania
F-2 Plastyfikator pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
Flux-1 jest substancją ekologicznie czystą , nie toksyczną , nie  palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i  bezpieczeństwa pracy.
Dane techniczne
Stan skupienia: ciecz
Barwa: biała
Gęstość: 1,03 g/cm³ w 20°C
Ph: 5,5 – 7,5
Zawartość chlorków: 0,01 %
Zawartość alkaliów: 0,5 %
Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 3/2010
Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają  naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób  technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści