Flux-Zm - MEEX AG ®

Przejdź do treści
Przeznaczony do produkcji wszelkich typów betonu w warunkach zimowych w temperaturze do -8ºC.
FLUX ZM® silnie uplastycznia i poprawia urabialność betonu  jednocześnie redukując ilość wody zarobowej o co najmniej 18%. Powoduje  znaczny wzrost wytrzymałości betonu oraz zwiększa jego mrozoodporność.  Nie zmienia napowietrzenia świeżej mieszanki jak i czasu wiązania.
Zastosowanie
- do wytwarzania betonów towarowych wszystkich klas
- do wytwarzania galanterii betonowej takiej jak: kostka brukowa, płyty  kanałowe, chodnikowe, drogowe, ściany oporowe, dachówki cementowe, beton  matrycowany
- do wykonywania wylewek, również przy ogrzewaniu podłogowym, w ujemnych temperaturach otoczenia


Sposób użycia
FLUX ZM® należy dodawać do wody zarobowej w ilości 1-1,5 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 1,5%
Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 1 do 1,5  litra preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,50  do 0,75 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy  od 0,25 do 0,38 litra preparatu.
Trwałość
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w  suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem  promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.
Opakowania
FLUX ZM® pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
FLUX ZM® jest substancją szkodliwą, może powodować długo utrzymujące  się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać kontaktu ze skórą i  oczami. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i  bezpieczeństwa pracy.
Dane techniczne
Stan skupienia: ciecz
Barwa: niebieska
Gęstość: 1,05 g/cm³ w 20°C
Ph: 6,5 – 8,5
oddziaływanie korozyjne – maksymalna gęstość prądu korozyjnego wynosi 0,74µA/cm² i jest zgodna z EN 934-1:2008,5.2
Deklaracja zgodności z PN-EN 934-2:2010 nr 6/2010
Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie  zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób  technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.
Domieszka zimowa Flux ZM
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści