Grunt -GP - MEEX AG ®

Przejdź do treści
Zastosowanie
Grunt GP jest to drobno cząsteczkowa dyspersja kopolimeru akrylowego z  dodatkiem anionowych środków pomocniczych. Głęboko wnika w słabe i  kruche podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed działaniem  wilgoci. Wyrównuje chłonność podłoża i poprawia przyczepność klejów,  tynków i farb. Zapobiega tworzeniu się pęcherzy i przebarwień. Tworzy  powłokę przepuszczalną dla pary wodnej.
Grunt głęboko penetrujący stosowany jest do wzmacniania słabych i  porowatych podłoży gipsowych,cementowych, płyty gipsowo-kartonowych,  tynków wapiennych, cementowo-wapiennych itp. Zalecany jest pod farby,  kleje, szpachlówki oraz inne warstwy wykańczające.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z brudu, kurzu i wszelkich nie  związanych z nim trwale elementów. Należy usunąć plamy olejowe,  fragmenty starych powłok malarskich, tapet, itp. Nowe świeże podłoża  gruntować po całkowitym wyschnięciu.


Sposób użycia
Gruntowanie wykonać przy temperaturze otoczenia i podłoża 10-25 º C .  Grunt nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Na bardzo chłonne i  słabe podłoża zalecane jest nałożenie drugiej warstwy, bezpośrednio po  pierwszym gruntowaniu czyli na jeszcze wilgotne podłoże.
Dobrze zagruntowane podłoże jest matowe i przy otarciu nie brudzi  ręki. Dalsze prace można prowadzić po całkowitym wyschnięciu preparatu.
Średnia wydajność od 6 do 8 m² z 1 litra.
Trwałość
24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-30 °C, w  suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem  promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.
Opakowania
GRUNT GP pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
Grunt GP jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie  palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i  bezpieczeństwa pracy.
Dane techniczne
Stan skupienia: ciecz
Barwa: mętno-biała
Gęstość: 1,04 g/cm³ w 20°C
Ph: 5,5 – 7,5
Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku  samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych  zastosowań.
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści