Grunt - MEEX AG ®

Przejdź do treści
Zastosowanie
Preparat do gruntowania i wzmacniania wszelkiego rodzaju podłoży, w  szczególności na tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury ceglane,  beton, silikaty, płyty gipsowe i inne. Redukuje i wyrównuje chłonność  podłoża oraz zapewnia lepszą przyczepność farby nawierzchniowej.
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z brudu, kurzu i wszelkich nie  związanych z nim trwale elementów. Bezwzględnie usunąć należy plamy  olejowe, fragmenty starych powłok malarskich, tapet, itp. Nowe świeże  podłoża gruntować po osiągnięciu przez nie odpowiedniej wytrzymałości –  około 14-28 dni, w zależności od rodzaju podłoża.


Sposób użycia
Na uprzednio przygotowaną powierzchnię, równomiernie nanosimy  preparat za pomocą pędzla, wałka lub natryskowo. W miejscach o widocznej  większej chłonności gruntowanie należy powtórzyć. Gruntowanie wykonać  przy temperaturze otoczenia i podłoża 10-25 ºC. Dalsze prace można  prowadzić po całkowitym wyschnięciu preparatu (ok. 2-4 godz.)
Średnia wydajność od 6 do 8 m² z 1 litra.
Trwałość
24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-30 °C, w  suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem  promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.
Opakowania
GRUNT pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
Grunt jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie palną.  Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa  pracy.
Dane techniczne
Stan skupienia: ciecz
Barwa: mleczno-biała
Gęstość: 1,03 g/cm³ w 20°C
Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku  samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych  zastosowań.
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści