Hydroproof DPP - MEEX AG ®

Przejdź do treści
HYDROPROOF DPP nowoczesna domieszka uszczelniająca do wszystkich typów betonu o podwyższonej wodoszczelności i mrozoodporności.
HYDROPROOF DPP pozwala uzyskać doskonałe parametry fizyczne i  chemiczne betonu. Obniża jego przepuszczalność do 100% jednocześnie  zwiększając jego wytrzymałość do 15%. Redukuje ilość wody zarobowej oraz  napowietrza mieszankę betonową. Beton wykonany przy użyciu domieszki  wytrzymuje ciśnienie wody aż do 8 atm. HYDROPROOF DPP ogranicza również  powstawanie wykwitów węglanowych. Nie powoduje korozji.


Zastosowanie
- do wytwarzania betonowych konstrukcji hydrotechnicznych: basenów wodnych, zbiorników szamb ekologicznych
- do wytwarzania wodoszczelnych betonów na płyty stropowe oraz ściany oporowe,
- do wytwarzania wodoszczelnej galanterii betonowej: kostka brukowa, rury, kręgi, płyty chodnikowe,
- do uszczelniania fundamentów, piwnic, garaży podziemnych i innych miejsc narażonych na działanie wody
Sposób użycia
HYDROPROOF DPP należy dodawać do wody zarobowej w ilości 1 – 1,5 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 1,5 %
Przykład: – na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 1 do 1,5  litra preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,50  do 0,75 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy  od 0,25 do 0,38 litra preparatu.
Trwałość
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w  suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem  promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.
Opakowania
HYDROPROOF DPP pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
HYDROPROOF DPP jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną,  nie palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i  bezpieczeństwa pracy.
Dane techniczne
Stan skupienia: ciecz
Barwa: bezbarwna
Zapach: bez zapachu
Gęstość: 1,02 g/cm³ w 20°C
Ph: 9 – 11
Zawartość chlorków: 0,05 %
Zawartość alkaliów: 0,8 %
Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja właściwości użytkowych nr 7/2013
Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie  zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób  technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.
Uszczelniacz do betonu
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści