Jodofory - MEEX AG ®

Przejdź do treści
Zastosowanie:
Koncentrat M.JOD jest surowcem  przeznaczonym do produkcji preparatów   do mycia i pielęgnacji pomieszczeń i sprzętu w zakładach przetwórczych  przemysłu spożywczego, pomieszczeniach inwentarskich, środkach  transportu zwierząt oraz w myciu pojemników na odpady.
Stosowany w terapii i profilaktyce zwalczania wielu chorób zwierząt hodowlanych , higienizacji procesów około zwierzęcych.

KUP TERAZ

Sposób użycia:
Preparat stosować rozcieńczony wodą w stężeniu 0,1 do 1%.
Roztwór preparatu należy przygotować bezpośrednio przed użyciem.
Nie stosować do powierzchni, które mają bezpośredni kontakt z żywnością.
Trwałość:
6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywanie i magazynowanie:
Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, unikać  wilgoci, mrozu i nasłonecznienia. Po otwarciu szczelnie zamknąć i zużyć  jak najszybciej.
Bezpieczeństwo pracy:
Produkt powoduje poważne uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie po  połknięciu. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i  bezpieczeństwa pracy.
Dane techniczne:
Stan skupienia – ciecz
Barwa – brunatna
Gęstość – 1,03-1,07g/cm3 w 20○C
pH (roztwór 1%) – 3-5
Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku samodzielnego zbadania
przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.


MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści