Lateks - MEEX AG ®

Przejdź do treści
LATEKS


Zastosowanie:
LATEKS syntetyczny jest dyspersją wodną kopolimeru butadienowo-styrenowego karboksylowanego. Używany jest do produkcji emulsji asfaltowo-lateksowych, farb, klejów, gumy piankowej oraz rękawic i odzieży. Stosowany do impregnacji materiałów nietkanych, a także jako lepiszcze w produkcji sztucznej skóry.
Zawiera antyutleniacz nieplamiący.

Sposób użycia:
Uzależniony od rodzaju zastosowania.

Trwałości:
6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Przechowywanie i magazynowanie:
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-35 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych.


Bezpieczeństwo pracy :
LATEKS Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.

Dane techniczne:

Stan skupienia ciecz
Barwa biała do jasnokremowej


Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych zastosowań.

Lateks
INNE
0.00 zł(z VAT-em)
Dodaj
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści