Tynkobet - MEEX AG ®

Przejdź do treści
TYNKOBET 2x wydajniejszy, umożliwia wyeliminowanie wapna w zaprawach cementowych.
TYNKOBET doskonale napowietrza mieszankę, zwiększa jej urabialność  oraz redukuje ilość wody zarobowej do 30%.Eliminuje konieczność  stosowania wapna w zaprawach cementowych. Doskonale uplastycznia  mieszankę murarską i nadaje jej właściwości klejące. Tynki wykonane z  użyciem domieszki nie pękają, są mało ścieralne, mrozoodporne i mało  nasiąkliwe. Umożliwia prowadzenie prac budowlanych do -2°C.
Zastosowanie
- do stosowania we wszystkich robotach murarskich, szczególnie do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
- do wykonywania powierzchni wyrównujących na ścianach (np. pod glazurę ) i posadzkach.

KUP TERAZ

Sposób użycia
TYNKOBET należy dodawać do wody zarobowej w ilości 0,15 – 0,3% w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 0,3%
Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,15 do 0,3  litra preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,08  do 0,15 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy  od 0,04 do 0,08 litra preparatu.
Ilość dozowania zależy od rodzaju kruszywa i cementu jaki stosujemy.
Trwałość
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w  suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem  promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.
Opakowania
TYNKOBET pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
TYNKOBET jest substancją ekologicznie czystą, nie toksyczną, nie  palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i  bezpieczeństwa pracy.
Dane techniczne
Stan skupienia: ciecz
Barwa: brunatna
Gęstość: 1,08 g/cm³ w 20°C
Ph: 4-6
Zawartość chlorków: 0,5 %
Zawartość alkaliów: 0,8 %
Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja zgodności z PN-EN 934-3:2010 nr 9/2010
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści