Tynkolit - MEEX AG ®

Przejdź do treści
TYNKOLIT® umożliwia wyeliminowanie wapna w zaprawach cementowych.
TYNKOLIT® eliminuje konieczność stosowania wapna w zaprawach  cementowych. Doskonale uplastycznia mieszankę murarską, poprawia jej  urabialność i nadaje właściwości klejące. Tynki wykonane z użyciem  domieszki nie pękają, są mało ścieralne, mrozoodporne i mało nasiąkliwe.  TYNKOLIT® można stosować w temperaturze do -2ºC.
Zastosowanie
- do stosowania we wszystkich robotach murarskich, szczególnie do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych,
- do wykonywania powierzchni wyrównujących na ścianach (np. pod glazurę ) i posadzkach.


Sposób użycia
TYNKOLIT należy dodawać do wody zarobowej w ilości 0,3 – 0,6 % w stosunku do masy cementu. Maksymalne dozowanie 0,6%
Przykład: na 100 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,3 do 0,6  litra preparatu. – na 50 kg cementu do wody zarobowej dodajemy od 0,15  do 0,30 litra preparatu. – na 25 kg cementu do wody zarobowej dodajemy  od 0,08 do 0,15 litra preparatu.
Ilość dozowania zależy od rodzaju kruszywa i cementu jaki stosujemy.
Trwałość
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-25 °C, w  suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem  promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.
Opakowania
TYNKOLIT pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz beczki 200l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
TYNKOLIT jest substancją ekologicznie czystą , nie toksyczną , nie  palną. Przy pracach należy stosować ogólne zasady higieny i  bezpieczeństwa pracy.
Dane techniczne
Stan skupienia: ciecz
Barwa: brunatna
Gęstość: 1,04 g/cm³ w 20°C
Ph: 4-6
Zawartość chlorków: 0,5 %
Zawartość alkaliów: 0,8 %
Zawiera wyłącznie składniki z PN-EN 934-1:2008, załącznik A.1. Deklaracja zgodności z PN-EN 934-3:2010 nr 9/2010
Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie  zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób  technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści