Wypalacz sadzy - MEEX AG ®

Przejdź do treści
Ekologiczny preparat ułatwiający  czyszczenie kotła oraz komina. Pozwala wyeliminować twarde złogi osadów i  szlaki, zanieczyszczenia przewodów kominowych sadzą oraz korozję  metalowych elementów kotła i komina.
Stosowanie Kominiarza-Wypalacza  Sadzy poprawia wymianę ciepła, co pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz  emisji pyłów i gazów. Poprawia sprawność kotła, co eliminuje częste  przestoje wymuszone przez zanieczyszczenie.
Preparat można stosować w przypadku  używania jako paliwa węgla kamiennego, węgla brunatnego, biomasy i  innych paliw ekologicznych.


Sposób użycia:
Jedną łyżeczkę preparatu dodawać do płonącego paleniska (raz na dobę) – systematycznie przez cały sezon grzewczy.
W przypadku kotła mocno zanieczyszczonego, preparat należy dawkować dwa razy dziennie przez okres co najmniej 14 dni.
Trwałość:
18 miesięcy od daty otwarcia opakowania.
Przechowywanie i magazynowanie:
Przechowywać  w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-30 °C, w suchym i  wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczyć przed działaniem promieni  słonecznych i źródeł ciepła, gorących powierzchni i otwartego ognia. Nie magazynować razem z materiałami zapalnymi, utleniaczami, reduktorami. Chronić przed wilgocią.
Opakowanie:
WYPALACZ SADZY pakowany jest w torby foliowe 1kg.
Bezpieczeństwo pracy:
Przy pracach należy nosić odpowiednie rękawice ochronne. Unikać kontaktu oczu i dróg oddechowych z powstałym w kotle gazem.
Dane techniczne:
Stan skupienia Ciało stałe drobnokrystaliczne
Barwa Jasnozielony
Zapach Bezzapachowy
Gęstość względna 1,85 +/- 0,05g/cm3
pH r-r wodnego 9,5
Podane informacje nie zwalniają  naszych klientów z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności naszego  produktu do indywidualnych zastosowań.
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści