ZAP Zimowy - MEEX AG ®

Przejdź do treści
ZAP® ZIMOWY – umożliwia wyeliminowanie wapna w zaprawach cementowych w ujemnych temperaturach.
ZAP® ZIMOWY umożliwia prace  tynkarsko-murarskie w okresie obniżonych temperatur (do -8ºC) nie  pogarszając cech fizycznych wykonywanych tynków i zapraw. Eliminuje  konieczność stosowania wapna w zaprawach cementowych, uplastycznia  zaprawy i poprawia ich urabialność nadając im właściwości klejące.  Ogranicza występowanie wykwitów węglanu wapnia. Tynki wykonane z użyciem  domieszki są mało ścieralne, mrozoodporne, mało nasiąkliwe, bez  widocznych mikropęknięć.
Zastosowanie
- tynki wewnętrzne
- tynki zewnętrzne


Sposób użycia
Jedna saszetka 87g lub 0,5l przeznaczona jest na 50 kg cementu.
Do wody zarobowej lub jej części dodajemy  ZAP®   ZIMOWY i mieszamy ok. 3 minuty, następnie wlewamy wodę z  domieszką do betoniarki. Mieszamy do uzyskania odpowiedniej  konsystencji. Gdy po dodaniu wody z dodatkiem w dalszym ciągu zaprawa  jest zbyt gęsta, to do betoniarki dolewamy małymi porcjami wodę, lecz  już bez dodatku i mieszamy do uzyskania zamierzonej gęstości.
Uwaga: czas mieszania zaprawy z dodatkiem  ZAP®   ZIMOWY ma istotny wpływ na gęstość zaprawy (czas mieszania  dłuższy – konsystencja rzadsza)
Trwałość
12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w  temperaturze 5-25 °C, w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Chronić  przed wodą i wilgocią. Zabezpieczyć przed działaniem promieni  słonecznych.
Opakowania
ZAP®   ZIMOWY dostępny jest w postaci  sypkiej (proszek): opakowanie zbiorcze 40x87g i 80x87g oraz w postaci  płynnej: butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9 szt.), kanistry 5l i 10l oraz  beczki 200l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
ZAP®   ZIMOWY jest substancją szkodliwą,  może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku  wodnym. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy pracach należy stosować  ogólne zasady higieny i bezpieczeństwa pracy.
Dane techniczne
Stan skupienia: proszek/ciecz
Barwa: brunatna
Zapach: bez zapachu
Gęstość: 1,1 g/cm³
Ph: 10 – 12
Oddziaływanie korozyjne – maksymalna gęstość prądu korozyjnego wynosi 1,57 µA/cm² i jest zgodna z EN 934-1:2008,5.2
Deklaracja zgodności z PN-EN 934-3:2010 nr 11/2010
Podane informacje dotyczą badań  laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku  przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem  domieszki.
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści