Zmywacz plam - MEEX AG ®

Przejdź do treści
ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH to stężony środek żrący, głęboko penetrujący.  Pozwala utrzymać w czystości podjazdy do posesji, parkingi, hale  produkcyjne i inne powierzchnie betonowe, gdzie znajdują się niepożądane  tłuste plamy.
Zastosowanie
- do usuwania plam z olejów silnikowych, hydraulicznych, płynów  hamulcowych, smarów i tłuszczów spożywczych z powierzchni betonowych  tj.: kostka brukowa, płyty chodnikowe, wylewkach itp.


Sposób użycia
Preparat nakładać za pomocą pędzla lub szczotki, przy temperaturze  otoczenia 15-30°C. W przypadku silnych zabrudzeń powierzchnię szorować  szczotką. W razie konieczności zabieg powtórzyć, za każdym razem  spłukując czyszczoną powierzchnię wodą. Zaleca się wykonać próby  działania środka na niewielkiej powierzchni.
Przed użyciem wstrząsnąć.
Wydajność: 4-7m² z 1 litra, w zależności od stopnia zabrudzenia.
Trwałość
24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu.
Przechowywanie i magazynowanie
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5-30 °C, w  suchym i wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia i  intensywnego ciepła. Zabezpieczyć przed działaniem promieni słonecznych.  Chronić przed mrozem. Nie przechowywać z kwasami.
Opakowanie
ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH pakowany jest w butelki 1l (opakowanie zbiorcze 9szt.), kanistry 5l i kontenery 1000l.
Bezpieczeństwo pracy
ZMYWACZ PLAM OLEJOWYCH jest substancją żrącą, łatwopalną. Przy  pracach należy nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice  ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Dane techniczne
stan skupienia: ciecz
barwa: bezbarwna do słomkowej
gęstość: 1,2 g/cm³ w 20ºC
pH: ok. 13,5
Podane informacje nie zwalniają naszych klientów z obowiązku  samodzielnego zbadania przydatności naszego produktu do indywidualnych  zastosowań.
MEEX AG Sp.Jawna
Wróć do spisu treści